Padauguvos kaimas


Toks aplūžęs kryžius, toks nuliūdęs Dievas
​Į žemelę žvelgė šalia viešo kelio....
​O mūs dienos greitos - lėkė, ir sudievu!
​Dar gerai, kad liko asfaltuotas kelias.
Antanas Miškinis
V. Vyšniauskienės hobi


Padauguvos stadionas


Padauguvos giirininkija


Padauguvos kultūros namų salė


Padauguvos biblioteka


Už piliakalnio matosi Padauguvos laukai


Tiškevičiaus dvaras Padauguvoje. Statytas 1910


Tiškevičiaus dvaras Padauguvoje. Statytas 1910 m.


Žvilgsnis į Padauguvos kaimą nuo kapelių


Padauguvos kaimo kapeliaiKaimo istorija

Medžiaga ruošiama
Pavasarininkai. Daug Padauguviečių

Iš dešinės: Jonas Jonaitis, Aleksandra Kasperavičiūtė (Jonaitienė), Bronė Striukaitytė, Bronė Kasparavičiūtė. Viršuje iš kairės: Antanas Kasperavičius (Nužudytas po karo), Mykolas Kaminskas

Pavasarininkų šventė Vilkijoje 1938. Padauguviečiai iš dešinės: 1 Bronė Vasiliauskaitė, 2 Nastė Ajauskaitė, 4 Olė Sasnauskaitė (Jokimavičienė), 5 Bronė Kasparavičiūtė, 6 Olė Kasparavičiūtė. Antroje eilėje: 1 Onutė Liutvinaitė (Kvosčiauskienė). Su skrybėle dešinėje Kazimieras Kvosčiauskas. Priekyje šviesiu paltu Bronė Kaminskaitė (Simonaitienė Pranienė)

Pavasarininkų šventė pas Kvosčiauskus 1937

Padauguvos mokyklos istorija

Mokykla Padauguvos kaime įsikūrė 1934 m. gyventojo J.Ajausko sodyboje, šioje mokykloje dirbo mokytojai - Jakubauskas, Bulgaraitė.
​1938 m. mokykla persikėlė į Jacevičiaus sodybą (dabartinis I. Cielišauskienės namas). Čia dirbo mokytojai: Petrikaitė, Dulskis, G.Grigaitė (Bartašienė). 
​1948 m. mokykla įsikuria Šalčiaus sodyboje, kurioje mokytoja dirbo Bernotaitė.
​1960 m. pastačius naują pastatą mokykla įsikuria dabartiniame pastate kartu su biblioteka, kultūros centru, med. punktu, kolūkio kontora.
​Mokykloje dirba A. Jakubauskienė, E. Rakauskienė, E. Vasiliauskienė, E. Leonavičienė, A. Sutkuvienė, Judita Kostkuvien, Vaida Jarienė, Inga Saldauskienė.
​2009 metais mokykla perkeliama į Vilkijos gimnaziją.
Iš kairės: J.Jančiuvienė, A.Sutkuvienė, El. Rakauskienė (padauguvos mokykla)

J.Jančiuvenė, E.Rakauskienė su mokiniais

E. Leonavičienė su savo mokinais

2006 metai. Mokytojų dienos proga Sveikina R. Jarienė, Z. Grajauskienė, V.Rudžianskaitė, E. petrauskienė, B.Rudžianskienė ir padauguvos mokyklos mokininiai: iš kairės E.Jonaitytė, P.Vitkauskas, A.Sabaliauskas, V.Vitkauskaitė

Padauguvos mokykla 1929 - 1931 metai. Mokytojas Pupa. Mokiniai iš dešinės : 2 Olė Kasparavičiūtė (Jonaitienė), 3 Jadvyga Paulauskaitė (Kasparavičienė), 5 Jadvyga Vitkauskaitė (Kavaliauskienė), 8 Pranė Kavaliauskaitė. Iš kairės 1 Bronius Ajauskas.


Vilkijietis Juozas Jaras © Nauja versija 2017. Svetainė įkurta 2010
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt